Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo:

Nhiều thành tựu đột phá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thiết bị dạy học tương tác hiện đại vừa được đưa vào sử dụng tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tháng 1.2021 (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Thiết bị dạy học tương tác hiện đại vừa được đưa vào sử dụng tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tháng 1.2021 (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Thiết bị dạy học tương tác hiện đại vừa được đưa vào sử dụng tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tháng 1.2021 (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top