Nhiều tài xế chưa sẵn sàng cho việc thu phí đỗ ôtô qua điện thoại từ ngày 1.8

Đường Lê Lai, quận 1 là một trong những tuyến áp dụng thu phí qua điện thoại
Đường Lê Lai, quận 1 là một trong những tuyến áp dụng thu phí qua điện thoại
Đường Lê Lai, quận 1 là một trong những tuyến áp dụng thu phí qua điện thoại