Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”:

Nhiều tác phẩm tôn vinh người tốt - việc tốt

Hội đồng chung khảo cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tiến hành chấm các bài dự thi. Ảnh: H.A
Hội đồng chung khảo cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tiến hành chấm các bài dự thi. Ảnh: H.A
Hội đồng chung khảo cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tiến hành chấm các bài dự thi. Ảnh: H.A
Lên top