Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiều sự hỗ trợ đến với người dân Quảng Bình

Các phần quà được trao tận tay người dân bị thiệt hại do bão tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Các phần quà được trao tận tay người dân bị thiệt hại do bão tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long