Phòng Quản lý Thu, BHXH tỉnh Lào Cai:

Nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích cho công tác

Cán bộ BHXH tỉnh Lào Cai hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHYT. 
Ảnh: BHLC
Cán bộ BHXH tỉnh Lào Cai hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHYT. Ảnh: BHLC
Cán bộ BHXH tỉnh Lào Cai hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHYT. Ảnh: BHLC
Lên top