Nhiều phương tiện từ Hà Nội, Bắc Ninh về Hải Phòng phải quay đầu

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, thủ tục xác nhận các phương tiện ra vào thành phố. Ảnh Đặng Luân
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, thủ tục xác nhận các phương tiện ra vào thành phố. Ảnh Đặng Luân
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, thủ tục xác nhận các phương tiện ra vào thành phố. Ảnh Đặng Luân
Lên top