Nhiều phương tiện đến/về Ninh Bình phải quay đầu vì thiếu giấy tờ

Nhiều phương tiện phải quay đầu vì thiếu giấy tờ. Ảnh: NT
Nhiều phương tiện phải quay đầu vì thiếu giấy tờ. Ảnh: NT
Nhiều phương tiện phải quay đầu vì thiếu giấy tờ. Ảnh: NT
Lên top