Nhiều phụ nữ nghèo Hà Giang được vay vốn hỗ trợ từ ông Đoàn Ngọc Hải

Ba huyện Bắc Quang, Đồng Văn, Mèo Vạc đã được vay vốn từ số tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: CTV
Ba huyện Bắc Quang, Đồng Văn, Mèo Vạc đã được vay vốn từ số tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: CTV
Ba huyện Bắc Quang, Đồng Văn, Mèo Vạc đã được vay vốn từ số tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: CTV
Lên top