Hội Nhà báo Cụm thi đua Bắc miền Trung:

Nhiều phóng viên không ngại nguy hiểm đưa tin về bão lũ, dịch COVID-19

Ông Trương Đức Minh Tứ - Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị thay mặt cho Hội Nhà báo Cụm thi đua Bắc miền Trung trao Cờ cụm trưởng thi đua năm 2021 cho Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Trương Đức Minh Tứ - Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị thay mặt cho Hội Nhà báo Cụm thi đua Bắc miền Trung trao Cờ cụm trưởng thi đua năm 2021 cho Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Trương Đức Minh Tứ - Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị thay mặt cho Hội Nhà báo Cụm thi đua Bắc miền Trung trao Cờ cụm trưởng thi đua năm 2021 cho Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top