Nhiều “nút thắt” trên Quốc lộ 1 về miền Tây sẽ được xóa

Cầu mới sẽ giúp xóa nhiều "nút thắt" trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Cầu mới sẽ giúp xóa nhiều "nút thắt" trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Cầu mới sẽ giúp xóa nhiều "nút thắt" trên Quốc lộ 1 qua Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top