Nhiều nơi thiếu quỹ đất di dời người dân khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm

Cảnh báo nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm trong năm 2021. Ảnh: PCTT
Cảnh báo nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm trong năm 2021. Ảnh: PCTT
Cảnh báo nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm trong năm 2021. Ảnh: PCTT
Lên top