Nhiều nơi ở TPHCM mất điện do sự cố Nhà máy điện Mông Dương

CN của EVNHCMC đang sửa chữa đường điện.
CN của EVNHCMC đang sửa chữa đường điện.
CN của EVNHCMC đang sửa chữa đường điện.
Lên top