Nhiều nhà kiên cố ở Đà Nẵng mở cửa, kêu gọi người dân vào trú bão số 9

Một cơ sở ở quận Ngũ Hành Sơn đăng thông tin giúp đỡ người dân trú bão số 9. Ảnh: FB nhân vật
Một cơ sở ở quận Ngũ Hành Sơn đăng thông tin giúp đỡ người dân trú bão số 9. Ảnh: FB nhân vật
Một cơ sở ở quận Ngũ Hành Sơn đăng thông tin giúp đỡ người dân trú bão số 9. Ảnh: FB nhân vật
Lên top