Nhiều nhà công sản cũ sau chuyển đổi bị bỏ hoang trên đất vàng Lào Cai

Trụ sở cũ của Sở TNMT tỉnh Lào Cai (khu vực Chi cục Bảo vệ Môi trường) hiện bị bỏ hoang.
Trụ sở cũ của Sở TNMT tỉnh Lào Cai (khu vực Chi cục Bảo vệ Môi trường) hiện bị bỏ hoang.
Trụ sở cũ của Sở TNMT tỉnh Lào Cai (khu vực Chi cục Bảo vệ Môi trường) hiện bị bỏ hoang.
Lên top