Nhiều người từ chối tiêm vaccine COVID-19 tại phường đông dân nhất Hà Nội

Đến cuối ngày 15.9 có khoảng 30.000 người dân từ 18 tuổi trở lên của phường Hoàng Liệt đã tiêm vaccine mũi 1. Ảnh: TG
Đến cuối ngày 15.9 có khoảng 30.000 người dân từ 18 tuổi trở lên của phường Hoàng Liệt đã tiêm vaccine mũi 1. Ảnh: TG
Đến cuối ngày 15.9 có khoảng 30.000 người dân từ 18 tuổi trở lên của phường Hoàng Liệt đã tiêm vaccine mũi 1. Ảnh: TG
Lên top