Nhiều người Trung Quốc đến Nha Trang để lao động “chui”, vi phạm pháp luật

Các showroom trái phép phục vụ khách Trung Quốc ở đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang, Khánh Hòa vẫn tồn tại năm này qua năm khác, trong khi kế hoạch cưỡng chế nằm trên giấy. Ảnh: PV
Các showroom trái phép phục vụ khách Trung Quốc ở đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang, Khánh Hòa vẫn tồn tại năm này qua năm khác, trong khi kế hoạch cưỡng chế nằm trên giấy. Ảnh: PV
Các showroom trái phép phục vụ khách Trung Quốc ở đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang, Khánh Hòa vẫn tồn tại năm này qua năm khác, trong khi kế hoạch cưỡng chế nằm trên giấy. Ảnh: PV
Lên top