Nhiều người ra ga Dĩ An trả vé tàu Tết, ở lại Bình Dương phòng dịch

Người lao động ở Bình Dương tập trung đến ga Dĩ An trả vé. Ảnh: Dương Bình
Người lao động ở Bình Dương tập trung đến ga Dĩ An trả vé. Ảnh: Dương Bình
Người lao động ở Bình Dương tập trung đến ga Dĩ An trả vé. Ảnh: Dương Bình
Lên top