Nhiều người ở Hà Nội "quên" quét mã QR khai báo y tế

Lên top