Nhiều người nhảy xuống sông cứu nữ sinh tự tử

Nhiều người dân đã liều mình lao xuống dòng sông cứu sống nữ sinh tự tử. Ảnh: PV
Nhiều người dân đã liều mình lao xuống dòng sông cứu sống nữ sinh tự tử. Ảnh: PV
Nhiều người dân đã liều mình lao xuống dòng sông cứu sống nữ sinh tự tử. Ảnh: PV
Lên top