Nhiều người nhập viện sau dự tiệc cưới ở Lâm Đồng

Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Lên top