Nhiều người mang thẻ nhà báo ảo tưởng về quyền lực

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 4 từ trái sang) đang trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao (Ảnh: Ngọc Tiến).
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 4 từ trái sang) đang trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao (Ảnh: Ngọc Tiến).
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 4 từ trái sang) đang trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao (Ảnh: Ngọc Tiến).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top