Nhiều người hiếu kì kéo tới xem cặp nhung hươu nặng gần 3kg, giá 33 triệu

Cặp nhung hươu lớn, rất đẹp trên đầu con hươu đực nhà anh Lợi ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Minh Lý
Cặp nhung hươu lớn, rất đẹp trên đầu con hươu đực nhà anh Lợi ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Minh Lý
Cặp nhung hươu lớn, rất đẹp trên đầu con hươu đực nhà anh Lợi ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Minh Lý
Lên top