Nhiều người dân trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ chưa khai báo y tế bắt buộc

Người dân bắt đầu trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ. Ảnh: TG
Người dân bắt đầu trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ. Ảnh: TG
Người dân bắt đầu trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ. Ảnh: TG
Lên top