Nhiều người dân TPHCM dùng điện không phải trả tiền, còn bán lại số điện dư

TP.HCM kêu gọi người dân và doanh nghiệp lắp hệ thống điện mặt trời để dùng.
TP.HCM kêu gọi người dân và doanh nghiệp lắp hệ thống điện mặt trời để dùng.
TP.HCM kêu gọi người dân và doanh nghiệp lắp hệ thống điện mặt trời để dùng.
Lên top