Nhiều người dân căng bạt, lập lán ngăn xe vào bãi rác ở Hải Phòng

Người dân túc trực ngày đêm ở bãi rác Đoàn Xá - Đại Hợp (Hải Phòng), ngăn xe rác từ nơi khác đổ về gây ô nhiễm. Ảnh MD
Người dân túc trực ngày đêm ở bãi rác Đoàn Xá - Đại Hợp (Hải Phòng), ngăn xe rác từ nơi khác đổ về gây ô nhiễm. Ảnh MD
Người dân túc trực ngày đêm ở bãi rác Đoàn Xá - Đại Hợp (Hải Phòng), ngăn xe rác từ nơi khác đổ về gây ô nhiễm. Ảnh MD
Lên top