Nhiều nghi vấn quanh vụ phát hiện 300 thai nhi trong bãi rác ở Cà Mau

Phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau, nơi chủ đầu tư cho rằng đã phát hiện 300 thai nhi từ 2012 đến nay. Ảnh Nhật Hồ
Phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau, nơi chủ đầu tư cho rằng đã phát hiện 300 thai nhi từ 2012 đến nay. Ảnh Nhật Hồ
Phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau, nơi chủ đầu tư cho rằng đã phát hiện 300 thai nhi từ 2012 đến nay. Ảnh Nhật Hồ
Lên top