Nhiều năm đóng băng, dự án Làng Vân khởi công, không phải đấu giá đất

Lên top