Nhiều máy ATM tạm ngưng hoạt động, công nhân xếp hàng dài chờ rút tiền

Lên top