Nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm đe dọa các tỉnh miền núi phía Bắc

Lũ lụt, sạt lở đất thường xuyên xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Phòng chống thiên tai.
Lũ lụt, sạt lở đất thường xuyên xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Phòng chống thiên tai.
Lũ lụt, sạt lở đất thường xuyên xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Phòng chống thiên tai.
Lên top