Nhiều lao động tự trở về Đắk Lắk bị dương tính với SARS-CoV-2

Lên top