Nhiều lao động nhận BHXH một lần và từ bỏ lương hưu: Cực chẳng đã!

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, ít doanh nghiệp và người lao động duy trì được sản xuất, tham gia đóng đầy đủ BHXH. Ảnh minh họa: Nam Dương
Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, ít doanh nghiệp và người lao động duy trì được sản xuất, tham gia đóng đầy đủ BHXH. Ảnh minh họa: Nam Dương
Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, ít doanh nghiệp và người lao động duy trì được sản xuất, tham gia đóng đầy đủ BHXH. Ảnh minh họa: Nam Dương
Lên top