Nhiều lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM xin nghỉ

Ông Hoàng Như Cương - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (đang phát biểu) và ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM.  Ảnh: Ban QLĐSDT
Ông Hoàng Như Cương - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (đang phát biểu) và ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM. Ảnh: Ban QLĐSDT
Ông Hoàng Như Cương - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (đang phát biểu) và ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM. Ảnh: Ban QLĐSDT
Lên top