Khối thi đua 9 Công đoàn tập đoàn, tổng công ty:

Nhiều kiến nghị về bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ NLĐ

Công đoàn TCty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (thuộc CĐ Đường sắt Việt Nam) tuyên truyền, trao khẩu trang, nước sát khuẩn cho người lao động trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn TCty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (thuộc CĐ Đường sắt Việt Nam) tuyên truyền, trao khẩu trang, nước sát khuẩn cho người lao động trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn TCty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (thuộc CĐ Đường sắt Việt Nam) tuyên truyền, trao khẩu trang, nước sát khuẩn cho người lao động trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Hải Anh
Lên top