Nhiều khu phố ở TPHCM “tự phong tỏa” để phòng chống dịch

Phong trào tự cách ly, tự phong tỏa đang diễn ra ở nhiều khu phố trên địa bàn TPHCM
Phong trào tự cách ly, tự phong tỏa đang diễn ra ở nhiều khu phố trên địa bàn TPHCM
Phong trào tự cách ly, tự phong tỏa đang diễn ra ở nhiều khu phố trên địa bàn TPHCM
Lên top