Nhiều khu dân cư ở Hải Dương kết thúc cách ly y tế từ mùng 1 Tết

Nhiều khu dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn (Hải Dương) kết thúc cách ly y tế từ 0h ngày mùng 1 Tết. Ảnh N.H
Nhiều khu dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn (Hải Dương) kết thúc cách ly y tế từ 0h ngày mùng 1 Tết. Ảnh N.H
Nhiều khu dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn (Hải Dương) kết thúc cách ly y tế từ 0h ngày mùng 1 Tết. Ảnh N.H
Lên top