Nhiều khó hiểu tại dự án công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng ở Hoà Bình

Dãy khẩu hiệu trị giá gần 11 tỉ đồng được đặt trùng vào vị trí đang thi công Dự án Khẩn cấp chống sạt trượt.
Dãy khẩu hiệu trị giá gần 11 tỉ đồng được đặt trùng vào vị trí đang thi công Dự án Khẩn cấp chống sạt trượt.
Dãy khẩu hiệu trị giá gần 11 tỉ đồng được đặt trùng vào vị trí đang thi công Dự án Khẩn cấp chống sạt trượt.
Lên top