Nhiều khách sạn hạng sang ở TPHCM miễn phí ăn ở cho tuyến đầu chống dịch

Nhiều phòng ốc tại các khách sạn hạng sang sẵn sàng tham gia công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: HC
Nhiều phòng ốc tại các khách sạn hạng sang sẵn sàng tham gia công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: HC
Nhiều phòng ốc tại các khách sạn hạng sang sẵn sàng tham gia công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: HC
Lên top