Nhiều hoạt động sửa chữa, gia dụng... ở Đà Nẵng sẽ được hoạt động lại

Đà Nẵng đã cho phép nhiều hoạt động của người dân được nới lỏng tại vùng xanh. Ảnh: ATh
Đà Nẵng đã cho phép nhiều hoạt động của người dân được nới lỏng tại vùng xanh. Ảnh: ATh
Đà Nẵng đã cho phép nhiều hoạt động của người dân được nới lỏng tại vùng xanh. Ảnh: ATh
Lên top