Nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ ở Quảng Ngãi được hoạt động trở lại

Nhiều hoạt động kinh doanh ở Quảng Ngãi được hoạt động trở lại. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Nhiều hoạt động kinh doanh ở Quảng Ngãi được hoạt động trở lại. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Nhiều hoạt động kinh doanh ở Quảng Ngãi được hoạt động trở lại. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top