Nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Vùng 2 Hải quân

Vùng 2 Hải quân tặng quà cho Bệnh viện dã chiến thu dung số 1 điều trị COVID-19. Ảnh: HQ
Vùng 2 Hải quân tặng quà cho Bệnh viện dã chiến thu dung số 1 điều trị COVID-19. Ảnh: HQ
Vùng 2 Hải quân tặng quà cho Bệnh viện dã chiến thu dung số 1 điều trị COVID-19. Ảnh: HQ
Lên top