Bình Định:

Nhiều hộ xin thoát nghèo để “nhường” suất cho hộ khó hơn

Vợ chồng ông Nguyễn Thường xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: P.V
Vợ chồng ông Nguyễn Thường xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: P.V
Vợ chồng ông Nguyễn Thường xin ra khỏi hộ nghèo. Ảnh: P.V
Lên top