Nhiều hồ thuỷ lợi nhỏ trước nguy cơ bị xâm hại

Nhiều hồ thuỷ lợi nhỏ tại Tuyên Quang đang bị biến tướng trong sử dụng, có nguy cơ bị xâm lấn, biến dạng.
Nhiều hồ thuỷ lợi nhỏ tại Tuyên Quang đang bị biến tướng trong sử dụng, có nguy cơ bị xâm lấn, biến dạng.
Nhiều hồ thuỷ lợi nhỏ tại Tuyên Quang đang bị biến tướng trong sử dụng, có nguy cơ bị xâm lấn, biến dạng.
Lên top