Nhiều hồ đập, lưu vực sông tại miền Trung đã vượt sức chịu đựng

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Văn Thắng đề nghị các phương án ứng phó với hoàn lưu bão. Ảnh: Kh.V
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Văn Thắng đề nghị các phương án ứng phó với hoàn lưu bão. Ảnh: Kh.V