Nhiều hộ dân khu đô thị lấn biển Hạ Long ngày càng ngập nặng do triều cường

Một tuyến phố ngập nước biển. Ảnh do người dân cung cấp
Một tuyến phố ngập nước biển. Ảnh do người dân cung cấp
Một tuyến phố ngập nước biển. Ảnh do người dân cung cấp
Lên top