Nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Mỹ Thuận 2

Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, nằm cạnh cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: BQL dự án.
Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, nằm cạnh cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: BQL dự án.
Phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, nằm cạnh cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: BQL dự án.
Lên top