Nhiều hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả cao

Đại diện BHXH tỉnh Nghệ An tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
Ảnh: BHXHNA
Đại diện BHXH tỉnh Nghệ An tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BHXHNA
Đại diện BHXH tỉnh Nghệ An tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BHXHNA
Lên top