Nhiều hiện vật, hình ảnh quý tại Triển lãm "Thanh Hoá xưa và nay"

Mộc bản sách "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" - tài liệu thể hiện thời điểm xuất hiện danh xưng Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Mộc bản sách "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" - tài liệu thể hiện thời điểm xuất hiện danh xưng Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Mộc bản sách "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" - tài liệu thể hiện thời điểm xuất hiện danh xưng Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top