Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã nhận được tin con mất ở Anh từ Bộ Ngoại giao

Gia đình ông Nguyễn Vă Ái ở xã Thiên Lộc đã lập bàn thờ cho con trai ngày 2.11. Ảnh: Trần Tuấn
Gia đình ông Nguyễn Vă Ái ở xã Thiên Lộc đã lập bàn thờ cho con trai ngày 2.11. Ảnh: Trần Tuấn
Gia đình ông Nguyễn Vă Ái ở xã Thiên Lộc đã lập bàn thờ cho con trai ngày 2.11. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top