Nhiều F1 ở Gia Lai có kết quả âm tính lần 1

Nhiều F1 ở tỉnh Gia Lai cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh Thanh Tuấn
Nhiều F1 ở tỉnh Gia Lai cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh Thanh Tuấn
Nhiều F1 ở tỉnh Gia Lai cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top