Nhiều đơn vị thuộc Bưu điện làm việc xuyên Tết

Các hoạt động giao dịch nhận gửi, phát trả đã hoạt động bình thường.
Các hoạt động giao dịch nhận gửi, phát trả đã hoạt động bình thường.
Các hoạt động giao dịch nhận gửi, phát trả đã hoạt động bình thường.
Lên top